Hidatik Kist
Hidatik Kist

Etyoloji:
Hastalığın bulaşıcılığı enfekte kedi ya da köpek aracılığı ile olur. En sık karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi organlarda görülür.

Komplikasyonları:
Peritoneal kaviteye rüptür, şiddetli anaflaktik reaksiyon
Safra yollarına bası ile sarılık
Safra yollarında enfeksiyon
Plevral alana ruptür, bilioplevral, biliobronşial fistül

Kist içinde bakteriyal enfeksiyon

Tanı:
Asemptomatik olgularda rutin USG esnasında tanı konulur
Komplike olgular infeksiyon, anaflaksi, ürtiker, hemoptizi

Casoni testi

İndirekt hemaglütinasyon testi
ELISA (canlı kist varlığında)

Tedavi:
Medikal tedavi: Albendazol 10 mg/kg/gün 3-6 ay
Cerrahi endikasyonları
Çapı >5 cm kistler ve intraperitoneal perforasyon, komşu organlara, safra yollarına,plevral boşluğa bronşlara fistül varlığı vb

Cerrahi tedavi:
Herhangi bir yayılma olmadan kist içeriğinin boşaltılması
Minör safra kanallarının kapatılması

KC parenkiminin korunması

Teknikler
Peritoneal drenaj
Parsiyel kistektomi ve kapitonaj
Parsiyel kistektomi ve omentoplasti
Parsiyel kistektomi ve marsupializasyon, tüp drenaj

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

412423   Kişi ziyaret etti.