• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fatih - Çapa / İstanbul

KC-Safra Yolu