Soru Sor
Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Merhaba, Sizlerle web sitem üzerinden tecrübelerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım. Sağlık Dolu Günler Dilerim.


Bilgi için en çok yararlandığınız kaynak nedir?

İnternet

Televizyon

Diğer

Prof Dr Feryal Gün Soysal / Makaleler

Sizler İçin Hazırlamış Olduğum Tüm Makalelerimi Görmek İçin Lütfen Tıklayınız

Genital Sist. Anom.

DİŞİ GENİTAL ORGANLARDAKİ ANOMALİLER Himen imperforatus: Genital anomalilerden en sık...

Devamı
İnguinal Herni, Hidrosel

Çocukların, en sık cerrahi girişim gerektiren hastalıkları inguinal bölge ile ilgilidir....

Devamı
Cinsiyet Gelişim Kusurları...

Interseks anomalileri çok yaygın değildir. Ancak görüldüğünde, kuşkuluambigus genitalialı...

Devamı
İnmemiş Testis

İNMEMİŞ TESTİS, TORSİYON, ORŞİOEPİDİDİMİT İnmemiş Testis İntrauterin hayatta...

Devamı
Sünnet

Sünnet, erkeklerde penis baş kısmını örten fazla derinin çıkarılması ameliyatıdır....

Devamı
Akut Skrotum

Testis Torsiyonu Özellikle skrotuma inmemiş testis gibi, testisin skrotuma fiksasyonunun...

Devamı
Ureter Anomaileri

ÇİFT TOPLAYICI SİSTEM Sıklık: 125-150 doğumda bir görülür. Kızlarda daha...

Devamı
VÜR

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ (VUR): Nedenleri: 1-İntravezikal submukozal tünelin kısalığı:...

Devamı
Taşlar

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARI Çocuklarda (16 yaş altı) taş görülme sıklığı %7...

Devamı
Hipospadias

Embriyogenez: Fallus gelişimi 6-14. Haftalarda tamamlanır. 6. haftada genital tuberkül belirir,...

Devamı
Biliyer Atrezi

Sıklık: Biliyer atrezi safra yollarının progresif, inflamatuar bir hastalığıdır. 5000...

Devamı
Koledok Kisti

KOLEDOK KİSTLERİ 5 tipi vardır. Tip 1: Kistik, füziform Tip 2: Divertikül Tip 3:...

Devamı
Hidatik Kist

Etyoloji: Hastalığın bulaşıcılığı enfekte kedi ya da köpek aracılığı ile olur. En...

Devamı
Safra Kesesi Taşı

SAFRA KESESİ TAŞLARI (KOLELİTİAZİS) Çocuklarda safra kesesi taşları hemolitik anemiler...

Devamı
Over - Testis

OVER KİST VE TÜMÖRLERİ Over Kistleri Prenatal ultrasonografinin yaygınlık kazanması ile...

Devamı
Nöroblastom

Nöral krest orjinli tümörlerdir. Genellikle embriyonik artıklardan çıkar. Adrenal medulla ve...

Devamı
Wilms Tümörü

Çocukluk çağında en sık görülen böbrek tümörüdür. Klinik: Olguların 1/3’ünde...

Devamı
Rabdomiyosarkom

Tüm solid tümörlerin %15, yumuşak doku sarkomlarının %50’ini oluşturur....

Devamı
Karaciğer Tümörleri

MALİGN TÜMÖRLER Karaciğer tümörleri tüm çocukluk çağı tümörlerinin %1’ini...

Devamı
Sakrokoksigeal Teratom

SAKROKOKSİGEAL TERATOM Sıklık: Sakrokoksigeal teratomlar yenidoğan döneminde en sık...

Devamı
İnvajinasyon

İnfantlarda en sık görülen obstrüksiyon nedenidir. Büyük çocuklarda genelde Meckel...

Devamı
Apandisit

Sıklıkla 6-12 yaş arası çocuklarda görülür. En sık atlanılan cerrahi...

Devamı
Hirschsprung Hastalığı

Sıklık: 1/4000-1/7000 doğumda birdir. Erkek/ Kız oranı 4/1 olarak bulunmuştur. Etyoloji:...

Devamı
Anal Atrezi

ANOREKTAL ANOMALİLER Sıklık: 1200-5000 canlı doğumda birdir. Cins dağılımı alçak tipte...

Devamı
Göbek Anomal.

Göbekten akıntı: Göbek düştükten 3-5 gün sonra göbekten mukuslu drenajın olması...

Devamı
Omfalosel ve Gastroşizis

Sıklık: 6.000-10.000 doğumda birdir. Konjenital karın duvarı defektleri başlığı altında...

Devamı
Pilor Stenozu

İNFANTİL HİPERTROFİK PİLOR STENOZU Sıklık: Yenidoğan döneminin en sık acil cerrahi...

Devamı
Barsak Atrezisi

DUODENAL ATREZİ, STENOZ; ANNULER PANKREAS Sıklık: Yaklaşık 10.000 doğumda görülür....

Devamı
Meckel divertikülü

Meckel divertikülü, bir omfalomezenterik kanal artığıdır, ileoçekal valvden yaklaşık...

Devamı
Konjenital Akciğer Lez.

Konjenital Lober Amfizem (KLA) Histolojik olarak normal bir akciğerin (AC) bir veya daha fazla...

Devamı
Diafragma Hernisi

Sıklık: 1/2000-1/5000 canlı doğumda bir olarak bildirilmektedir. %85-90 oranında sol tarafta...

Devamı
Plevra Hastalıkları

PLEVRA HASTALIKLARI Pnömotoraks Plevral boşlukta çeşitli nedenlerle hava toplanması,...

Devamı
Özofagus Atrezisi

Sıklık: 3000-4500 canlı doğumda bir görülür Etyoloji: Ventral divertikül yan...

Devamı
Koroziv Özofajit

Etyoloji: Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde açıkta satılan, iyi...

Devamı
Gastroözofageal Reflü

Mide içeriğinin özofagusa gitmesine gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)...

Devamı
Prenatal Tanı

Canlı doğumların yaklaşık %3’ünde majör konjenital anomali mevcuttur. Konjenital...

Devamı
Endoskopi

PEDİATRİK ENDOSKOPİ Pediatrik hasta popülasyonunda farklı endoskopik gereçler ile...

Devamı