Koledok Kisti
Koledok Kisti

KOLEDOK KİSTLERİ
5 tipi vardır.
Tip 1: Kistik, füziform
Tip 2: Divertikül
Tip 3: Koledokosel
Tip 4: 
a) İntra-ekstra hepatik multipl kistler
b)Ekstrahepatik kistler
Tip 5: Caroli hastalığı (intrahepatik kistler)

Etyoloji:
-Ekstrahepatik safra yollarının foregutın hepatik divertikülünden oluşurken rekanalizasyon yetersizliği
-Distal safra yollarının anormal innervasyonu
-Safra yollarının edinsel zayıflığı
-Pankreatikokoledokal reflü
-
Distal koledoğun obstrüksiyonu

Klinik:
Prenatal: 15. haftada tip 1 kist tanınabilir
USG de hepatik duktuslar ve intrahepatik safra yolları dilate
Acil girişim

Bebekler: Sarılık, kitle, bulantı, kusma
Pankreatik elastaz, lipaz ve tripsin artışı
Amilaz 1-2 yaş civarı artar

Büyük çocuklar: Karın ağrısı, kitle, sarılık
Amilaz artışı 
Tanı:
USG
ERCP, PTHK
MRCP
Sintigrafi

BT. Sıklıkla USG ve MRCP’dan yararlanılır.

Tedavi:
Tip 1 ve 4 kist: Radikal kist eksizyonu, hepatikoenterostomi (R-Y)
Tip 1 fuziform: Endoskopi sfinkterotomi, sfinkteroplasti
Tip 2 divertikül: Eksizyon
Koledokosel: Sfinkteroplasti, sfinkterotomi

Geçici eksternal drenaj

Caroli Hastalığı:
İntrahepatik safra yollarının segmental dilatasyonu
Tip 5 koledok kisti
B
azen difüzdür, bazen de tek lobu (sol) tutar. Ateş, sarılık, karın ağrısı bulgularına neden olur. 
Tekrarlayan kolanjit atakları oluşturabilir. Tedavi, sol lobektomi ya da KC transplantasyonu

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

413261   Kişi ziyaret etti.