Meckel divertikülü
Meckel divertikülü

Meckel divertikülü, bir omfalomezenterik kanal artığıdır, ileoçekal valvden yaklaşık 80-100 cm proksimalde ve antimezenterik yüzde yeralır. Sıklıkla 2 yaş civarında görülür, erkeklerde kızlara oranla 2 kat daha fazla görülür. (İkiler hastalığı)
Divertikül, sıklıkla mide veya pankreas mukozası içerir ve komplikasyon gelişmediği sürece Meckel divertikülü klinik bulgu vermez. 
Komplikasyonlar:

Kanama
En sık görülen komplikasyondur. Kanama ektopik mide mukozasının salgıladığı asit ve pepsinojenin ince barsak mukozasında ülserasyon oluşturması sonucu oluşur. Ağrısız, abondan, vişne çürüğü renginde kanama tipiktir. Hasta aşırı kanamaya bağlı olarak hipovolemiye girebilir. En kesin tanı yöntemi Tc99msintigrafisidir. Bu yöntemle ektopik gastrik mukoza, aktif maddeyi tutarak divertikülün görüntülenmesini sağlar. 
İntestinal obstrüksiyon
Divertikül yabancı bir cisimle tıkanabilir, bazen divertikülün distal ucu karın ön duvarına fibrotik bir bant ile tutunur ve bu bant çevresinde barsakların dönmesi ile volvulus oluşabilir, ya da divertikül invajinasyona neden olarak intestinal obstrüksiyon tablosunun gelişmesini sağlayabilir. . Ender olarak da divertikül fıtık kesesi içine girerek Littre fıtığına neden olabilir. 
Divertikülit:
Divertikülde inflamasyon halinin gelişmesi divertikülite neden olur ve sıklıkla apandisit ile karışır.
Perforasyon:
Meckel divertikülü yabancı cisim, inflamasyon ya da ülserasyon sonucu perfore olarak akut batın tablosuna neden olabilir.
Komplikasyonlu Meckel divertikülünde kesin tedavi cerrahi olarak divertikülün eksize edilmesidir. 

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

428170   Kişi ziyaret etti.