Taşlar
Taşlar

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARI
Çocuklarda (16 yaş altı) taş görülme sıklığı %7 dir.
Etyoloji:
1.Metabolik hastalıklar
2. Anatomik bozukluklara bağlı
3. İnfeksiyon
4. İdiopatik
Metabolik nedenlerin başında kalsiyum metabolizması ile ilgili bozukluklar (renal tubuler sendrom, hiperparatiroidizm, enzim bozuklukları vb) gelir.

Taş cinsleri 1. Kalsiyum taşları: hiperkalsüri, hiperoksalüri, hiperürikozüri
2. İnfeksiyon taşları: magnezyumamonyum fosfat taşı (strüvit), ve kalsiyum apatit taşı
3. Ürik asit taşı
4. Sistin taşı

Tanı: USG, IVP, Spiral BT
Tedavi:
1. Magnezyumamonyum fosfat taşı: Proteus inf. öncelikle araştırılır. 
Antibiyotik, idrar asidifikasyonu 
ESWL/ operasyon

2. Ürat taşı: Ürik asit tayini
Allopurinol, alkali idrar
Diyet
3. Sistin: Potasyum sitrat, D Penisilamin

4. Kalsiyum taşı: İdrar, kan pH, Ca, ürik asit, sitrat, Ca oksalat, Mg düzeyi bakılır
Hiperkalsemi: Hiperparatiroidizm ted.
Hiperoksalüri: Diyet, potasyumsitrat
Hiperkalsüri: Tiazid grubu diüretik
Hiperürikozüri: Allopurinol

Hipositratüri: Sitrat replasmanı
Cerrahi teknikler:
1. ESWL ( elektro şok dalgaları ile litotripsi): 2 cm den küçük renal pelvis ve kalisiyel taşlarda uygulanır
2. Perkütan nefrolitotripsi: 2.5 cm den büyük taşlarda etkilidir.

3. Ureteroskopik taş çıkarılması
4. Sistolitotripsi: Mesane taşları için kullanılır.
5. Açık cerrahi: 2 durumda tercih edilir. Konjenital obstrüktif sistemlerde taş oluştuysa ve infundibuler obstrüksiyon yapan geyik boynuzu şeklinde taşlar varsa uygulanır.

 

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

428146   Kişi ziyaret etti.