VÜR
VÜR

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ (VUR):
Nedenleri:
1-İntravezikal submukozal tünelin kısalığı: submukozal tünel/ureter çapı normalde 5:1 olmalıdır.
2-Anatomik ureterovezikal bileşke anormalliği: 
Sıklıkla ekstrofi vezika, Prune Belly sendromu, ureterosel, duplikasyonla birlikte görülür.
3- İntravezikal deponun ve işeme basıncının artması:
Fonksiyonel işeme bozukluğu, nörojen mesane, posterior uretral val durumlarında görülür.

Sınıflandırma:
Çeşitli sınıflandırmalar kullanılır 
1: Düşük basınçlı VUR veya yüksek basınçlı VU
R
2: Primer veya sekonder VUR
3: Basit ya da komplike VUR


Vezikoüreteral reflünün dereceleri:
1.derece: Ureterlere reflü var, dilatasyon yoktur
2. derece: Pelvis ve kaliksler görüntülenir ancak dilatasyon yoktur
3. derece: Pelvis ve kalikslerde hafif dilatasyon

4. derece: Kalikslerde küntleşme
5. derece: Masif hidroureteronefroz ve tortuyöz ureter
Klinik: Tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu gelişir.
Tedavi: Düşük dereceli reflülerde antibiyotik profilaksisi ile izlem uygundur ancak ileri derceli refülerde antireflü cerrahi girişim ya da STING ( subureterik injeksiyon) gerekir.

Cerrahi endikasyonlar
1. VUR ile birlikte anatomik anomaliler (ektopik üreter, ureterosel vb) varlığında
2. Tekrarlayan üriner sistem inf.
3. Grade 5 refülerde
4. Üreteral obstrüksiyon ve VUR

5. Erişkinlerde dirençli VUR

 

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

413233   Kişi ziyaret etti.