Ureter Anomaileri
Ureter Anomaileri

ÇİFT TOPLAYICI SİSTEM
Sıklık:
 125-150 doğumda bir görülür. Kızlarda daha sıktır.
Tipleri: Komplet: her iki ureter ayrı ayrı orifisler açılır.
İnkomplet: ureterler distalde birleşir ve tek bir orifis halinde mesaneye açılır. 

Klinik: Tekrarlayan üriner sistem infeksiyonuna neden olabilir. 
Bir tarafta çift toplayıcı sistem varsa diğer tarafta %40 sıklıkta ureterosel veya ektopik üreter vardır.
Komplet duplikasyonda alt kutup böbreği drene eden ureter mesanede üst ve laterale açıldığından VUR sık görülür. Ureterosel ise çift toplayıcı sistemde üst polü drene eden ureter üzerindedir. Üst pol üreteri de % 80 ektopik yerleşimlidir.

Tedavi:
Hafif olgularda antibiyotik profilaksisi ile izlem uygulanır.
Reflü cerrahisi yapılacaksa her iki ureterin kılıfı açılmadan ortak reimplantasyon yapılır, ya da reflü olan ureter distalden diğer uretere anastomoze edilir.

EKTOPİK URETER
Ureter ağızları olması gereken yer dışına açılmıştır.
Sıklık:
2000-4000 doğumda bir görülür.
%80 çift toplayıcı sistemle birl
ikte görülür.
%85 olgu kızlarda görülür.
Ektopik ureter çift toplayıcı sistemle birlikte ise karşı tarafta da çift toplayıcı sistem olma olasılığı %80 dir.

Lokalizasyon:
Kızlarda 1/3 mesane boynu
1/3 vestibulum
1/3 vajen, uterus, serviks, Gardner bezleri

Erkeklerde Mesane boynu, posterior uretra
Prostatik uretra
V.seminalis
V.deferens

Tedavi:
Tek sistem renal fonksiyonlar iyi ise reimplantasyon
renal fonksiyonlar kötü ise nefroureterektomi
Çift sistem renal fonksiyonlar iyi ise ureteropyelostomi, ureteroureterostomi
renal fonksiyonlar kötü ise üst pol heminefrektomi

URETEROSEL
Ureter distalinin kistik dilatasyonudur. 
Sıklık: 500-4000 doğumda bir görülür. Kızlarda 7-8 kat daha fazladır. %80 çift toplayıcı sistemle beraber görülür. %60 olguda ektopik yerleşimli ureterosel vardır.
Sınıflama: Anatomik olarak sfinkterik, stenotik, sfinkterostenotik ve çekoureterosel olabilir.
Lokalizasyona göre ise intravezikal veya ektopik olabilir.

Klinik: Üriner sistem infeksiyonu, prolapsus, mesane boynu obstrüksiyonu ya da inkontinans ile hasta başvurabilir.
Tanı:
IVP, renal USG, sintigrafi, VCUG ve sistoskopi tanıda yardımcı yöntemlerdir.
Tedavi:
Çocuğun yaşı, ureteroselin bulunduğu polün fonksiyonu, ureteroselin lokalizasyonu, ureteroselin bulunduğu sistemin tek ya çift oluşu, detrüsör fonksiyonları, eşlik eden vezikoüreteral reflü tedavide rol oynar.
Tek sistemli ureterosellerde genellikle endoskopik insizyon tercih edilirken, ektopik ureteroselli hastalarda parsiyel nefroureterektomi, ureterosel eksiy
onu ve alt pol ureterin reimplantasyonu gibi daha agresif cerrahi girişimler gerekebilir.

 

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

428154   Kişi ziyaret etti.