Over - Testis
Over - Testis

OVER KİST VE TÜMÖRLERİ
Over Kistleri
Prenatal ultrasonografinin yaygınlık kazanması ile intrauterin dönemde tanı konulan ve sonradan over kisti olduğu anlaşılan fetal pelvik-abdominal kistlerin sayısı artmıştır. Yenidoğanlarda bu kistik lezyonların büyük çoğunluğu tek taraflı, selim ve fonksiyoneldir. Çoğunlukla asemptomatik olmalarına karşın, nadiren abdominal distansiyon vardır ve palpe edilebilir kitle olarak klinik bulgu verirler. Tedavi kistin büyüklüğü ve US bulgusuna bağlıdır: 4 cm’den küçük basit kistler zamanla gerileyebileceğinden aralıklı US kontrolleri ile izlem yeterlidir; 5 cm ve üzerindeki kistler torsiyon, kanama ve rüptür riski taşıyacağından müdahale gerektirir. US rehberliğinde perkütan veya laparoskopik aspirasyon uygulanabilir. Tekrarlayan, eko-kompleks yapıda, büyük kistlerin açık cerrahi ile eksizyonu önerilir. Bu işlem esnasında selim over dokusu mümkün olduğunca korunmalıdır. Nekroz gözlenen kistlerde (çikolota kisti) ooferektomi gerekebilir.

TESTİS TÜMÖRLERİ
Selim tümörler daha fazla görülür. En sık görülen selim tümör teratom, malign tümör ise germ hücreli tümördür. 
Klinik: 
Genellikle testist
e ağrı ve şişlik yakınması olur.
Tanı: 
USG ve Doppler USG ile tanı konulabilir. Retroperitoneal lenf nodu tutulumu için BT veya MRI tanıda yardımcıdır. Teratom, endodermal sinüs tümöründe AFP, özellikle koriyokarsinom, miks germ hücreli tümörde beta HCG yüksek bulunur.

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

428143   Kişi ziyaret etti.