Karaciğer Tümörleri
Karaciğer Tümörleri

MALİGN TÜMÖRLER
Karaciğer tümörleri tüm çocukluk çağı tümörlerinin %1’ini oluşturur, hepatoblastom bu tümörlerin %79’unu oluşturur. 
Hepatoblastom ilk 3 yaşta peak yapar. Embriyonal tümördür. Primitif hepatositlerden kaynaklanır. Familyal adenomatöz polipozis ve Beckwith-Wiedeman Sendromu ile sıktır. 11p15.5 tümör supresör geninin etyolojiden sorumlu olduğu düşünülmektedir.
Hepatoselüler karsinom ise 11 yaş civarı sıktır. Hepatit B ve C infeksiyonları etyolojiden sorumludur. Metabolik karaciğer hastalıkları ve karaciğer bozuklukları ile sıktır. AFP ve beta HCG artar.

SELİM TÜMÖRLER:
1-Kavernöz hemanjiom: En sık görülen selim karaciğer tümörüdür. Hastaların %60-80’inde ek kutanöz hemanjiomlara rastlanır.

2- Mezenkimal hamartom:
Multipl septalı solid ve kistik kitledir. Okul çağı çocuklarda sıktır. Genellikle karaciğerin sağ lobunu tutar. Tedavisi kitlenin cerrahi olarak eksizyonudur.

3-Fokal nodüler hiperplazi (FNH): Özellikle oral kontraseptif (OKS) kullanan genç kadınlarda görülür.

4-Hepatik adenom: Her yaş ve cinste görülebilir. FNH ile ayırırım için DISIDA sintigrafiden yararlanılır. OKS kullananlarda, glikojen depo hastalıklarında, FAP, portal ven anomalilerinde görülebilir. Malignite potansiyeli vardır. Tedavi cerrahi olarak kitlenin çıkarılmasıdır.

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

428140   Kişi ziyaret etti.