Koroziv Özofajit
Koroziv Özofajit

Etyoloji:
Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde açıkta satılan, iyi paketlenmemiş çamaşır suyu, lavabo açıcı, yağ cözücü gibi koroziv maddelerin genellikle çocukların kolayca erişebileceği yerlerde muhafaza edilmesi sonucu bu maddelerin çocuklar tarafından su ya da meyve suyu zannedilerek içilmesi ciddi özofagus, mide yanıkları, aspirasyon pnömonisi hatta ölümle bile sonuçlanabilen komplikasyonların gelişmesine neden olmaktadır. 

Sıkça görülen koroziv maddeler:

Yağçözücü (HNO3,KOH,Asetikasit) Kireç çözücü(NaOH) Lavaboaçıcı (H2SO4, HCl) Çamaşır suyu (NaHClO4) Kezzap Tuzruhu Zefiran Mermer cilası Akü suyu Saç boyası gibi maddelerin kaza ya da suisid amaçlı alınması özofagus ve gastrointestinal sistemde ciddi hasara neden olabilir.


Klinik
-Semptomsuz olabilir 
-Ağrı 
-Yanık ağız çevresi, dudaklar
-Ödem
-Hipersalivasyon
-Ajitasyon 

-Taşikardi 
-Solunum sıkıntısı 
-Şok
-ÖlümAcil yaklaşım:
-Hava yolu, oksijenizasyon, stabilizasyon
-Fizik muayene
 (hipersalivasyon, cilt altı amfizemi)
-Alınan maddenin incelemesi
-ADLİ RAPOR
-Indirekt laringoskopik muayene(stridor)
-AC grafisi
 (pnömotoraks, pnömomediastinum, cilt altı amfizemi)
-Oral beslenme kesilir
-Ampicilin-sulbactam ted.
-Steroid (2 mg/kg)
-Ranitidin (4-6 mg/kg) (antiasit)
-Özofagoskopi (24-48 st) (fleksibl/rijid), (hasar tespiti , +/- NG)


Endoskopi sonucuna gore hafif dereceli yanıklarda oral beslenmeye başlanır ve hasta taburcu edilerek 3 hafta sonra özofagus pasaj grafisi istenir. Ağır yanıklarda ise bir beslenme sondası konularak hasta ağızdan alabilir duruma gelinceye kadar sonda ile beslenir oral beslenme sonrası taburcu edilerek 3. haftada striktür aramak için pasaj grafisi görülür.

Komplikasyonlar
-Darlık
-Perforasyon
-Trakeoözofagealistül
-Gastroözofageal reflü
-Pnömoni
-Anemi
-Ülser

-Büyüme gelişme ger.
-Kanser
-Motilite bozukluğu
Ölüm

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

413347   Kişi ziyaret etti.