Endoskopi
Endoskopi

PEDİATRİK ENDOSKOPİ
Pediatrik hasta popülasyonunda farklı endoskopik gereçler ile çocukların gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve üriner sistemleri tanı ve tedavi amaçlı olarak değerlendirilebilir. Çocuklarda endoskopik girişimler sıklıkla genel anestezi altında yapılmaktadır.
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi
Çocukluk çağında üst ve alt gastrointestinal sistemin endoskopik olarak değerlendirilmesi birçok hastalığın tanısında ve tedavisinde kullanılmaktadır. Endoskoplar rijid ve fleksibl olarak ikiye ayrılır. Rijid endoskoplar genellikle özofagustaki yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılmaktadır. Fleksibl endoskoplar ise üst gastrointestinal sistemde ağızdan başlayarak duodenuma kadar, alt gastrointestinal sistemde de tüm kolon ve distal ileumun değerlendirilmesine ve endoskop içinden geçirilen yardımcı gereçler de biyopsi alınması, yabancı cisim çıkarılması gibi endoskopik girişimlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. 
Çocuklarda üst gastrointestinal sistem endoskopisi endikasyonları arasında;
Özofagusta takılan yabancı cisimlerin çıkarılması, koroziv madde içimi sonrasında özofagusun değerlendirilmesi, skleroterapi, özofagus darlıklarında dilatasyon, üst GİS kanamaların etyolojik tanısı ve tedavisi, perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) açılması, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) çekilmesi başlıcalarıdır.
Çocuklarda alt gastrointestinal sistem endoskopisi endikasyonları arasında ise;
İnflamatuar barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi, alt GİS kanamaları tanı ve tedavisi, perkütan endoskopik çekostomi, yabancı cisim çıkarılması ve invajinasyon redüksiyonu başlıcalarıdır. 
Bronkoskopi
Bronkoskopi, havayollarının tanısal ve tedavi amaçlı endoskopik olarak değerlendirilmesidir. Çocukluk çağında bronkoskopi endikasyonları arasında yabancı cisim aspirasyonları, medikal tedavi ile düzelmeyen atelektazi, hemoptizi ve enfeksiyonlar, doğumsal veya edinsel trakeal lezyonlar, trakeoözofageal fistüller, ve bronkoalveoler lavaj ile havayollarının temizlenmesi sayılabilir. Bronkoskoplar da gastrointestinal sistem endoskopları gibi rijid ve fleksibl olarak ikiye ayrılır. Rijid bronkoskoplar ile daha çok proksimal, fleksibl bronkoskoplarla ise distal havayolları değerlendirilir. 
Üriner Sistem Endoskopisi- Sistoskopi
Çocukluk çağında, üriner sistem de tanısal ve tedavi amaçlı endoskopik olarak değerlendirilebilir. Üriner sistem endoskopisi endikasyonları arasında; interseks anomalileri ve anorektal malformasyonlar gibi durumlarda üriner ve genital sistem anatomisinin değerlendirilmesi, vezikoüreteral bileşke darlığı gibi durumlarda kateter yerleştirilmesi, vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, üriner sistem taşlarında taş kırılması ve çıkarılması başlıcalarıdır.
Laparoskopi

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

413319   Kişi ziyaret etti.