• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fatih - Çapa / İstanbul

Safra Kesesi Taşı