Gastroözofageal Reflü
Gastroözofageal Reflü

Mide içeriğinin özofagusa gitmesine gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) denir.
Bebeğin veya çocuğun özellikle yatar pozisyonda efor sarf edilmeden mide içeriğinin ağızdan gelmesi GÖRH işareti olabilir.
GÖRH yenidoğan ve süt çocuklu döneminde sık görülmesine rağmen çocuğun büyümesiyle giderek azalır. Bunun nedeni; alt özofagus sfinkter (AÖS) basıncının artması, özofagusun intraabdominal bölümünün boyunun uzaması ve bebeğin dik durmaya başlamasıdır.
GÖRH hastalığının oluşmasını sağlayan ve engelleyen nedenler arasında bir denge vardır. Buna antireflü mekanizma denir. Bu mekanizmayı AÖS, His Açısı, yeterli uzunlukta intraabdominal özofagus, diafragmatik krusların sıkıştırıcı etkisi, mukozal kıvrımlar (özofageal klirens), karın içi basınç oluşturur.
GÖRH’ını ortaya çıkartan en önemli faktör AÖS’nin uygun o
lmayan gevşemesidir.

Klinik
YD ve süt çocukları ile büyük çocukların kliniği farklıdır. YD ve süt çocuklarında kusma, öksürük, wheezing, tekrarlayan aspirasyon pnömonisi görülürken büyük çocuklarda regürjitasyon (ağza acı su gelmesi), substernal ağrı, disfaji ve büyüme gelişme geriliği görülür.
Barett özofagusu: distal özofagusu döşeyen skuamoz epitelin kolumnar epitele dönüşmesidir. Çocukların yarısında özofageal striktür ile beraberdir. 
Sandifer sendromu: GÖRH olan çocuk başını, boynunu ve bazen de gövdesini anlamsız şekilde oynatır. Beslenirken artış gösteren bu tablo çocuk uyurken kaybolur.
Özofagus atrezili çocukların %30-65’inde GÖRH vardır.


Tanı
GÖR ile uyumlu semptom ve bulgulara sahip çocuklarda tedaviye başlamak için başka tanı yöntemine gerek yoktur. Yardımcı tanı yöntemlerine medikal tedaviye yanıt vermeyen ve cerrahi tedavi yapılacak hastalarda anatomik bozukluğu araştırmak için gerek duyulur.

Özofagografi: Temel amacı yapısal anomaliyi araştırmak ve mide boşalma zamanını ölçmektir. Midenin yarısı kontrast madde ile doldurulduktan sonra baş hafif aşağıda pozisyonda çekilir. pH metre ile saptanan GÖR’nin sadece %30-35’inde radyolojik olarak GÖR saptanır.

pH monitorizasyonu: GÖR için altın standarttır. 5 dakikadan uzun süren reflü epizodlarının sıklığı, en uzun epizodun süresi ve pH’ın <4 altında olduğu sürenin 24 saate göre yüzdesi gibi veriler kaydedilir.
Her hastaya pH monitorizasyonu yapmaya gerek yoktur; şikayetlerinin GÖR’ye bağlı olduğu düşünülen ancak diğer tetkiklerle reflünün gösterilemediği olgularda ve fundoplikasyon sonrası şikayetleri devam eden çocuklarda başvurulabilir.

Endoskopi: En önemli ve birincil endikasyonu özofajitten şüphelenilmesidir. (+/- biopsi)

Manometrik çalışmalar: GÖR lehine olan en önemli bulgu AÖS basıncının düşük olmasıdır.

Tedavi
Medikal tedavi

GÖRH olan bebekler normal gelişimini sürdürebiliyorsa beslenme alışkanlığının değiştirilmesi (mamanın koyulaştırılması ve sık sık, azar azar beslemek gibi) ve yatış pozisyonun 45 dereceye ayarlanmasıyla semptomlar kaybolur. 3-4 haftada ampirik tedaviye yanıt vermeyen hastalarda medikal tedaviye başlanmalıdır. 

Cerrahi tedavi:
Cerrahi tedavi endikasyonları bebek ve çocuklarda reflünün medikal tedaviyle kontrol altına alınamaması, büyük çocuklarda özofajite bağlı komplikasyonların oluşması (gögüs ağrısı, disfaji, anoreksi, kilo kaybı gibi) ve hangi yaşta olursa olsun hiatus hernisi ve özofageal striktürün olmasıdır.

Cerrahi tedavinin komplikasyonları
Majör komplikasyon sıklığı %4,2-11,8 dir. Komplikasyonlar; brid ileus, fundoplikasyonun ayrılması, paraözofageal herni, vagus veya organ yaralanması, kusamama, geğirememedir.

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Prof Dr Feryal Gün Soysal

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Kategoriler

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

413297   Kişi ziyaret etti.